Velkommen

Hjertelag Ukraina og Humanitær Expressen

Denne siden er en felles opplysningsside for både Hjertelag Ukraina og Humanitær Expressen.

Kortversjonen om våre to organisasjoner er at vi i fellesskap driver bistands- og hjelpearbeid i en by vest for Kiev i Ukraina. Videre arrangerer vi innsamlinger av tøy, klær og sko (og mye mye mer) som vi kjører til Ukraina som hjelpesendinger.

Hjertelag Ukraina står for alt hjelpearbeidetet og det praktiske rundt innsamlingene. Humanitær Expressen tar seg av transport – logistikk og planlegging. Dette kan også gjøres i samarbeid med andre organisasjoner etter behov.

Aktivitetslogg fra vår Facebook side

Her kan du følge alt som skjer i organisasjonen vår – etterhvert som de blir lagt til på vår Facebookside.