Hjelpearbeid i Ukraina

Organisasjonen «We Care»

Kontinuerlig hjelpearbeid

I byen Malyn, ca en time vest for Kiev, ligger hovedkontoret til «We Care». Dette er vår datterorganisasjons som driver alt det kontinuerlige hjelpearbeidet som vi finansierer og bidrar til fra Norge.

Organisasjonen er bemannet med frivillige fra lokalområdene i og rundt Malyn. Dette er folk som kjenner nøden og vanskelighetene på puslen hver dag – og de står igjen i «Skyttergravene» når vi returnerer hjem etter endt hjelpesending.

Når vi ankommer Malyn med hjelpesending overleverer vi lasten til «We Care»  som da igjen tar jobben med sluttfortolling, administrativ fordeling og fysisk distribusjon av all lasten . Dette er en enorm jobb da mye av tøyet vi kommer med ikke er veldig detaljert sortert.

Faste mottakere og samarbeidspartnere

«We Care» jobber tett mot sykehus, barnehjem, gamlehjem – samt at det jobbes svært tett opp mot private familier i svært fattige landsbyer. Man kan nærmest si at vi sammen med «We Care» driver et slags privat sosialkontor. Vi er derfor svært glad for den lokale kunnskapen våre partnere i Malyn har. De bor selv i disse områdene.