Humanitær Expressen

 

Humanitær Expressen er en selvstendig frivillig organisasjon som forestår transport av hjelpesendinger over hele Øst Europa. Vi jobber i svært tett samarbeid med Hjertelag Ukraina – og kjører alle deres hjelpesendinger. Videre jobber vi også tett sammen med Lions Clubs, Frelsesarmeen og Amadia International.

Humanitær Expressen har helt adskilt økonomi – og ingen av bistandsmidler innsamlet til hjelpearbeid brukes på vårt hold og drift av kjøretøy.