Hjertelag Ukraina

Charity organisation based on bringing the bare necessities to those in need in Ukraine. We cooperate with a local foundation ran by good friends of us.

Hjertelag Ukraina er en humanitær misjons organisasjon som ble stiftet i 2008. Vi driver utstrakt bistands- og hjelpearbeid i byen Malyn og omkringliggende landsbyer. Vi kjører også jevnlige hjelpesendinger fra Norge.

Vi har før dette vært en del av Pinsemenigheten i Skudeneshavn men er nå en selvstendig organisasjon som samarbeider med flere etter behov.

Vi har nærmere 20 års erfaring med å gjennomføre og distribuere hjelpe sendinger til Ukraina. Dette gjøres på helt frivillig grunnlag. Vi bruker alle innsamlede midler til de formål de er innsamlet.

Ingen i Hjertelag Ukraina tar ut lønn eller får styre honorarer.  Vi samarbeider blant annet med stiftelsen Tro Håp og Kjærlighet, Amadia International, Lions Club Intenrational og Frelsesarmeen.

I Ukraina har vi en organisasjon som tar seg av mottak og lokal distribusjon. Denne heter (Fritt oversatt fra Ukrainsk) «We Care» . De holder til i Byen Malyn i Zhytomyr Oblast, ca 8 mil sør for Tjernobyl.

Hjertelag Ukraina har et sterkt misjons aspekt ved det arbeidet vi driver.  Med det mener vi at vår tro på Guds ord inspirerer oss til og gå ut på Hans ord jamfør : Matteus kap 25 v35-40  For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ 37 Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? 39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ 40 Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’